Kvadratické funkce

Po pauze způsobené velikonočními prázdninami a volnějším školním režim kvůli přijímacím zkouškám jsme se žáky třídy 21M SPŠST Panská zopakovali grafy kvadratických funkcí formou pexesa: žáci měli přiřadit zobrazený graf funkce k jejímu předpisu.

Žáci pracovali ve skupinkách, navzájem si kontrolovali svá řešení a snažili se, aby si příslušné zákonitosti grafů funkcí a jejich popisu (souřadnice vrcholu paraboly, aplikaci různě umístěných absolutních hodnot, opačné funkční hodnoty, …) řádně zopakovali a ujasnili.

Na testu, který byl následně psán na podobné téma byla tato snaha celkem vidět …

Průběh opakování zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 19. 4. 2022