Funkce - transformace grafu

První hodinu na začátku tematického celku Funkce ve třídě 21M SPŠST Panská jsme věnovali opakování transformace grafu funkce.

„Vzpomeňte si na grafy goniometrických funkcí, které jsme kreslili nedávno,“ říkám na úvod. „Řadu z transformací jsme při jejich kreslení používali. Protože nás čekají další funkce, je nutné si tyhle transformace oživit,“ dodávám poté, co jsem na tabuli, na základě ne zcela správné odpovědi jednoho žáka, udělal konkrétní příklad z goniometrie.

„Navíc se po nás učitelích neustále chce, abychom učili moderně a ne zkonstnatěle, takže dneska budete pracovat vy v šesti skupinách a já vás budu jen kontrolovat,“ usmívám se a rozdávám do každé skupiny jednu sadu kartiček.

„Na kartičkách je 36 funkcí a ke každé z nich je připraven předpis. Úkol je jasný: spárovat graf funkce s jejím předpisem k sobě.“

Žáci se pouštějí do práce. Průběžně chodím a dívám se na již spárované dvojice. Některé nechávám a žáky chválím, jiné dvojice nemilosrdně ruším. Mnohdy stačí ono pověstné „Jo aha!“, aby si žáci uvědomili svou chybu. Jindy je potřeba pomoci trošku víc.

Před koncem hodiny prozrazuji žákům správné řešení spárování kartiček k sobě.

„Na vašem místě bych si to na lavici pěkně srovnal a udělal si záznam. Věřte, že se to může hodit,“ usmívám se.

Neznáme se se žáky třídy 21M dva dny, aby jim bylo jasné, že na tuhle problematiku během několika týdnů narazíme! Jak krásné a hlavně správné grafy budou žáci tou dobou kreslit, bude už jen na nich.

Průběh párování kartiček zaměřených na transformaci grafu funkce zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 23. 2. 2023