Množinové operace

Po probrání základních vlastností množin (sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk) v hodině matematiky jsem vyzval žáky třídy 21M SPŠST Panská, aby se rozdělili od osmi skupin. Každé skupině jsem půjčil sadu kartiček.

„Na první kartičce, která je shodou okolností na vrchu hromádky,“ usmívám se, „je seznam symbolů a jim odpovídajících popisů množin. Na ostatních kartičkách pak je vyjádření různých množin zkombinovaných pomocí množinových operací z těch základních množin. A toto vyjádření je jak slovní, tak pomocí symbolů. A vaším úkolem je tato vyjádření k sobě spárovat.“

„Jééé toho je,“ ulevil si jeden z žáků.

„Ano, kartiček pár je, ale to zvládnete!“ odpovídám.

Žáci se pustili do skládání. Většina skupin si kartičky rozložila před sebou a začala kartičky párovat, jedna skupina se snažila ke slovnímu vyjádření vymyslet své vlastní symbolické vyjádření.

„Chápu, že vám tohle připadalo na matematiku poněkud zvláštní,“ komentuji, když všechny skupiny párování kartiček zvládly. „Ale uvědomte si, že stále stavíme základy domu, který se jmenuje matematika, je tedy nutné je dobře zvládnout. Příští hodinu zavedeme intervaly a budeme zase pracovat s čísly. To vám bude matematiku připomínat asi víc. Ale ty operace budou stejné!“

Doufám, že přemýšlení nad množinami v tomto poněkud náročnějším a abstraktnějším případě přinese nejen u intervalů své výhody.

Průběh procvičování základních vlastností množin je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 16. 11. 2021