Hodnoty goniometrických funkcí

Poté, co jsme odvodili se žáky třídy 19L SPŠST Panská hodnoty goniometrických funkcí vybraných úhlů v pravoúhlém trojúhelníku, nabídl jsem aktivitu, v rámci které si mohli vyrobit mnemotechnickou pomůcku pro snadnější zapamatování si odvozených hodnot. K výrobě pomůcky byl zapotřebí čtvercový papír, který jsem žákům donesl.

Po přeložení papíru dle slovního návodu jsme pak už jen dopočítali jednu stranu ve složeném trojúhelníku a žáci si mohli ověřit platnost dříve odvozených hodnot goniometrických funkcí.

Ač byla tato aktivita rychlá a jednoduchá, může pomoci zapamatování si hodnot vybraných funkčních hodnot goniometrických funkcí.

Průběh skládání zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 4. 10. 2020