Rovnice přímky

V rámci analytické geometrie jsme se žáky třídy 21M SPŠST Panská probrali parametrické vyjádření přímky v rovině a vyřešili několik typických úloh. Aby si žáci lépe zapamatovali vzájemné přiřazení grafického zobrazení přímky a jejího parametrického vyjádření, připravil jsem kartičky, pomocí kterých si mohli toto přiřazení vyzkoušet.

„Párujte k sobě graf a parametrické vyjádření přímky,“ zadávám úkol. „A nebo jednoduše: bílé a červené kartičky k sobě! Mám totiž s touto sadou kartiček ještě další plány,“ dodávám.

Kromě parametrického vyjádření jsou v sadách připraveny i kartičky s obecnou rovnicí a směrnicovým tvarem rovnice přímky. Ale k těmto tvarům rovnic popisujících přímky se dostaneme později.

V rámci skupin pracovali žáci poměrně rychle a navzájem si radili. Snad se jim tyto zkušenosti vrátí při řešení dalších úloh.

Průběh popsané aktivity zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 29. 11. 2023