Rovnice přímky II.

„Dneska jsem přinesl stejné kartičky jako před týdnem,“ říkám po vyřešení příkladu z minulé hodiny žákům třídy 21M SPŠST Panská. „Tentokráte bych prosil spárovat trojice: parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a grafické zobrazení přímky,“ zadávám úkol. „Aby to bylo jednodušší – spárujte červené, modré a bílé kartičky logicky k sobě!“

Žáci se pustili do práce. Přiřadit k obecnému vyjádření přímky její parametrické vyjádření bylo pro řadu žáků snadné. Ale přidat k této dvojici graf chvíli trvalo.

Nakonec – i s mojí nápovědou – se práce podařila žákům ve všech skupinkách. Některé ze skupin zvládli přidat k daným trojicím i poslední typ kartiček: směrnicový tvar rovnice přímky. Tento tvar zápisu přímky jsem začal po skončení uvedené aktivity teprve probírat.

Průběh popsané aktivity je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 6. 12. 2023