Klasifikace výroků

Na úvod první hodiny věnované výrokové logice jsem žáky třídy 19L SPŠST Panská vyzval, aby se rozdělili do osmi skupin (to, že se rozdělili ve finále jen do sedmi skupin, bylo čistě organizační rozhodnutí). Aniž jsem psal na tabuli nadpis hodiny, rozdal jsem do jednotlivých skupin kartičky, na kterých byly:

 • výkřiky či otázky;
 • pravdivé výroky;
 • nepravdivé výroky;
 • hypotézy.
 • Aby byly věty zajímavé, použil jsem pro jejich sestavení fakta z matematiky, fyziky či historie.

  „Pokuste se kartičky rozdělit do skupin,“ zadal jsem úkol. „Víc neřeknu, časem upřesním.“

  Žáci začali aktivně pracovat. Podle toho, co se od jednotlivých skupin ozývalo, jsem nabýval dojmu, že všechny třídí kartičky stejným způsobem. A skutečně! Když jsem se zeptal jedné skupiny, jak kartičky třídí, přišla mnou očekáváná odpověď: „Podle předmětu, ke kterému ta věta patří.“

  „Ano, to je jedno z možných kritérií,“ souhlasím, „ale zkuste se od školních předmětů nyní oprostit a hledat jiné kritérium dělení,“ radím.

  Po chvíli se začínají na stolech objevovat skupiny, které jsem očekával a které jsem chtěl, aby žáci vytvořili. Žáci začali třídit kartičky podle toho, zda věta na nich napsaná je pravdivá, nepravdivá nebo „nějaká divná“. Skupinu „nějakých divných“ vět pak ještě žáci na můj pokyn roztřídili na dvě podskupiny: věty, které nelze potvrdit, a výkřiky či otázky.

  Přitom nastalo několik menších problémů:

 • Albert Einstein dostal Nobelovu cenu za teorii relativity. je věta nepravdivá;
 • zhodnotit pravdivost tvrzení, zda Titulní píseň k pohádce „Tři oříšky pro Popelku“ nazpívala Helena Vondráčková., někteří žáci neuměli, protože (prý) pohádku neviděli.
 • Na základě rozdělení kartiček do čtyř uvedených skupin jsme následně definovali rozdíl mezi výrokem a hypotézou. To už jsem napsal na tabuli nadpis nového tematického celku a začal psát jednotlivé definice včetně příkladů.

  Snad tato krátká aktivita pomůže žákům odlišit výrok od vět, které z matematického hlediska výroky nejsou.

  Průběh klasifikace výroků zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 14. 10. 2019