Pexeso algebraických výrazů

V rámci opakování algebraických výrazů dostali žáci třídy 19L SPŠST Panská na první hodině matematiky po vánočních prázdninách za úkol bez použití tužky a papíru spárovat k sobě kartičky pexesa zaměřeného na krácení algebraických výrazů. Výrazy museli v rámci skupiny z hlavy upravit (vytknutí, rozklad nebo umocnění podle známých vzorců) a poté najít odpovídající kartičku s výsledkem.

Vzhledem k tomu, že jsme se algebraickým výrazům věnovali dlouze před vánoční pauzou, šla práce žákům poměrně rychle! A správně!

Jako trénink před písemnou prací připravenou na další den to jistě přinese své výsledky!

Průběh práce je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 6. 1. 2020