Různé? Stejné! - skládání šestiúhelníků

Poslední hodinu matematiky před vánočními prázdninami jsme ve třídě 21M SPŠST Panská věnovali místo pokračování studia komplexních čísel matematickému zpestření. Do třídy jsem spolu s pomocníky přinesl čtyři sady hry Různé? Stejné! Matematika a začal žáky s obsahem hry seznamovat.

„Ideální by bylo, kdybyste vytvořili čtyři skupiny a já vám půjčil hru se šestiúhelníky,“ říkám na úvod. „Ale je otázkou, jak se vejdete kolem lavic. Kdyby to nešlo, udělejte skupin víc a přidám i hru s kruhy.“

Vzhledem k tomu, že několik žáků chybělo, byly vytvořené čtyři skupiny rozumně velké a bylo možné hru zahrát pouze se šestiúhelníky.

„Nebudu to známkovat, nebudeme soutěžit, prostě si pohrajte, a přitom mírně zopakujte matematiku a protrénujte kombinační schopnosti,“ vyzývám žáky.

Když vysvětluji princip, že každé dva šestiúhelníky se shodují právě v jednom pojmu reprezentovaným různými způsoby, tak si žáci vzpomenou na hru Dobble, která byla mírnou inspirací autorkám k vytvoření matematické (a fyzikální) hry.

Žáci otevírají krabičky se šestiúhelníky, rozkládají je na stole a začínají s párováním příslušných stran šestiúhelníků k sobě.

„Pokud se zaseknete a něco nebude jasné, ptejte se,“ vyzývám žáky. „Jste dobří, ale občas tam mohou být definice, které vás překvapí. Tak nehloubejte dlouho a já vás popostrčím.“

Nakonec mé rady nebyly téměř zapotřebí. Jen jsem občas zkorigoval nesprávně spárované karty. Během chvíle se na stole dvou skupin začaly rodit šestiúhelníkové řady. Další dvě skupiny se snažily o pokrytí desky stolu nepřerušeným obrazcem vytvořeným ze šestiúhelníků, což se střídavě dařilo i nedařilo.

Žáci si vydrželi hrát celou vyučovací hodinu. Několik minut před koncem hodiny jsem musel jejich snahy násilně přerušit, abychom stihli hrací karty uklidit a já se stihl před vánočními svátky se žáky rozloučit.

„Není vyloučeno, že se k této hře vrátíme,“ usmívám se. „Možností, které autorky vymyslely, je dost. A případně si připravená pravidla mírně ohnu pro naše potřeby …“

Průběh skládání šestiúhelníků zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 20. 12. 2022