Komplexní čísla - pexeso

Když jsme probrali se žáky třídy 21M SPŠST Panská goniometrický tvar komplexního čísla, přinesl jsem do hodiny matematiky kartičky tří typů, na kterých byly vytištěny:

 • zápis komplexního čísla v algebraickém tvaru;
 • argument komplexního čísla;
 • zobrazení komplexního čísla v Gaussově rovině.
 • Úkolem žáků bylo trojice kartiček vzájemně spárovat k sobě. Vzhledem k tomu, jak pracovití žáci této třídy jsou, zabrala jim tato aktivita pouze několik minut. Nicméně i při ní probíhaly v rámci jednotlivých skupin plodné diskuse.

  Aktivita posloužila jako shrnutí různých reprezentací komplexních čísel, ale i jako opakování před pravidelným testíkem.

  Průběh opakování komplexních čísel je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 26. 1. 2023