Prezentace studia pohybů

Když jsme se žáky třídy 14M SPŠST Panská probrali v hodinách fyziky základy kinematiky, zadal jsem jim domácí úkol. Měli proměřit libovolný pohyb ve svém okolí s využitím senzorů firmy Vernier, vlastních elektrotechnických přístrojů či pouze s „analogovými pomůckami“. A následně své měření (postup, výsledky, zajímavosti, …) prezentovat spolužákům ve třídě. Touto aktivitou si žáci nejen zopakovali základní pojmy kinematiky, ale také se naučili připravovat odborně zaměřenou prezentaci a přednášet jí ostatním.

Průběh prezentacích ve třídě je zobrazen na fotografiích.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 5. 9. 2015