Kapalný dusík a další zajímavé experimenty

Když jsme společně se třídou 07D navštívili minulý týden v rámci cvičení z chemie Muzeum pražského vodárenství, tak jsme se spolu s kolegyní Strádalovou domluvili, že jako náhradu (když exkurze byla v rámci chemie Smile) bude mít třída další týden fyziku. A když to byly poslední hodiny fyziky před Vánocemi, musely to být hodiny výjimečné!

Proto jsem připravil některé zajímavé experimenty, na které jindy nebývá čas nebo které vyžadují materiál, který není běžně součástí kabinetu fyziky - např. kapalný dusík!

Vše bylo připraveno a mohli jsme tedy začít!

Psát o fyzikálních experimentech je ale nuda - lepší je si experimenty prohlédnout!

POPSANÉ EXPERIMENTY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZKOUŠEJTE SAMI! POŽÁDEJTE O POMOC UČITELE FYZIKY!!! PŘI NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ HROZÍ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ!!!

Fotografie pořídil: Jan Milota (třída 07D)

© Jaroslav Reichl, 2007