Měření charakteristik polovodičů

Po probrání základních vlastností polovodičů jsem připravil pro žáky třídy 16M SPŠST Panská laboratorní práci. Během ní si měli žáci zkusit proměřit vybrané charakteristiky polovodičových součástek dle vlastního výběru. Seznam úloh měli k dispozici předem, sami si měli sestavit skupinky a vybrat si jednu z nabízených úloh. Pro vyučujícího byla příprava na laboratorní práci komplikovanější v tom, že nevěděl, co si která skupinka zvolí za úlohu, a proto musel být připraven s pomůckami na všechny možnosti.

Kromě jedné skupiny přistoupili žáci k výběru velmi seriózně. Na začátku hodiny začali hlásit, co si která skupina vybrala a jaké k tomu budou potřebovat pomůcky. Přesně tak, jak bylo v plánu. Během hodiny, kdy učitel přebíhal od jedné skupinky ke druhé a byl v roli poradce i usměrňovače příliš smělých plánů či naopak povzbuzovačem neodvážných činů, měly všechny skupinky naměřeno.

Protokol měla odevzdat každá skupina jeden. Bohužel, ne všechny skupinky přistoupili k této fázi laboratorní práce zodpovědně.

Nicméně i tak doufám, že měření přispělo k utužení poznatků o polovodičích, a to zejména kvůli praktickému využití polovodičů.

Průběh měření zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 14. 1. 2018