Studium magnetického pole magnetů

Na začátku kapitoly věnované studiu magnetického pole jsme se žáky třídy 20M SPŠST Panská zkoumali magnetické pole magnetů. Cílem této aktivity bylo uvědomit si, že magnetické pole lze poměrně dobře vizualizovat pomocí železných pilin nasypaných na papír položený na magnetu resp. na několika magnetech. Obrazce, které železné piliny pro různé konfigurace magnetů vytvořily, si pak žáci důkladně prohlédli a pokusili se je zakreslit do sešitů.

Při dalším studiu magnetického pole budou pojmy magnetické indukční čáry, vektor magnetické indukce a další velmi užitečné a pro popis magnetických polí důležité.

Pochopitelně, že železné piliny nejsou jediným způsobem detekce magnetického pole.

Průběh studia magnetického pole zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 7. 5. 2022