Torricelliho experiment

Celý život jsme všichni obklopeni atmosférou. Její přítomnost si neuvědomujeme, a proto je důležité její přítomnost a vlastnosti dokázat v rámci výuky fyziky experimentálně. Kromě jednoduchých experimentů, které je možné provést ve třídě, jsem pro žáky třídy 13L SPŠST Panská připravil demonstraci, kterou provedl již v 17. století italský učenec Evangelista Torricelli. Přesnou repliku experimentu udělat nemůžeme, protože on pracoval se rtutí. Budeme-li pracovat s vodou, budeme potřebovat hadici o délce 10 metrů a držet ji ve svislé poloze z okna druhého patra budovy.

Tento experiment jsme se žáky provedli 28. dubna 2014. Naplnili jsme hadici ve třídě vodou a ucpali oba konce zátkou, hadici jsme spustili z okna a poté dolní konec hadice odzátkovali. Část vody vyteklo, než se vyrovnal tlak vody v hadici s atmosférickým tlakem vzduchu. Zbytek vody vytekl až poté, když jsme odzátkovali horní konec hadice.

Za vydatné pomoci žáků třídy se experiment podařil.

Na fotografiích je zachycen průběh experimentu.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 11. 10. 2014