Vánoční hodina

Poslední hodinu fyziky před vánočními prázdninami jsme věnovali se žáky třídy 15A SPŠST Panská skládání japonské hračky, pomocí které lze demonstrovat řadu fyzikálních jevů:

 • setrvačnost v pohybu;
 • stabilitu tělesa;
 • polohu těžiště tělesa;
 • vliv velikosti třecích sil na pohyb hračky po podložce.
 • Hračka byla během pár minut složena a pak jsme chvíli diskutovali, proč se na hladkém stole pohybuje jen obtížně a proč se na obyčejném papíru pohybuje snadno. Inu - velikost třecích sil mezi papírovou hračkou a papírovou podložkou je větší, než je velikost třecích sil mezi papírovou hračkou a stolem. Zkoušeli jsme také, i když ne s velkými úspěchy, dominový efekt. Kdybychom měli ale více času, určitě by se nám podařil!

  Pak jsme si zkusili skládání mapy podle návodu japonského vědce, který tento způsob skládání vyvinul pro rychlé a jednoduché skládání solárních panelů družic.

  Složit krychli ze šesti nastříhaných proužků dle zadaných pravidel se podařilo jen několika žákům.

  Atmosféru hodinu zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 4. 1. 2016