Hrátky s rovinnými zrcadly

Při probírání vlastností optického zobrazení rovinnými zrcadly jsem přinesl klukům ze třídy 15M SPŠST Panská několik hraček, s nimiž si mohli pohrát a u kterých si mohli popsané vlastnosti rovinných zrcadel ověřit prakticky.

První hračkou byla zakřivená trasa nakreslená na papíru. Úkolem žáků bylo tuto trasu projet tužkou, ale pohyb tužky směli sledovat pouze v rovinném zrcadle. Soudě podle slov žáků to bylo poměrně obtížné, než zvládli koordinovat pohyby tak, že museli pohybovat tužkou na druhou stranu, než viděli v zrcadle.

Druhou hračkou byla „kouzelná pokladnička“. Do ní bylo možné vhodit drobné mince a přitom sledovat jejich pád do nitra pokladničky. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by hrdlo, kterým mince propadávaly, nebylo výrazně užší ve srovnání s průměrem mince. I zde byla umístěna zrcadla, která vytvořila iluzi výrazně užšího hrdla.

Třetí hračkou, která potrápila kluky asi nejvíc, byl zrcadlový hlavolam. Úkolem bylo složit šest obrázků vždy ze čtyř částí, které byly umístěny na čtyřech krychličkách a na vnitřní stěně krabičky. Problém byl v tom, že krychličky byly opatřeny zrcadly, takže skládaný obraz byl různě převrácený. Navíc změnou polohy jedné krychličky se změnily klidně i dvě části skládaného obrázku - a to právě díky zrcadlům v krychličkách.

Poslední hračkou pak byla dvě zrcadla, jejichž úhel natočení bylo možné měnit. V závislosti na úhlu natočení byl vidět různý počet obrazů předmětu položeného před zrcadly. Navíc s touto pomůckou si mohli kluci prohlédnout svou tvář tak, jak jí vidí ostatní - tedy stranově nepřevrácenou.

Ačkoliv hračky mohly vypadat zpočátku velmi triviálně a dětsky, poskytly mnoho praktických informací a zkušeností se zobrazením rovinným zrcadlem. Nemluvě o aplikacích v iVěcech kluků, pomocí nichž vytvářeli z vlastních nesymetrických obličejů symetrické obrazy složené pouze z pravých nebo pouze z levých částí vlastního obličeje.

Hrátky se zrcadly jsou částečně zobrazeny na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 10. 12. 2017