Třecí síly - japonská hračka

V rámci řešení úloh spojenými se třecími silami jsme ve třídě 14M SPŠST Panská složili z papíru během asi dvou minut japonskou hračku. S její pomocí jsme si vysvětlili nejen nutnost existence třecích sil pro pohodlné chození či jízdu dopravních prostředků, ale i vliv setrvačnosti tělesa na jeho pohyb.

Ač to byla velmi jednoduchá hračka, borcům ze 14M se tato aktivita (soudě podle hecování se při zkoušení dominového efektu) líbila.

Během této aktivity se podařilo pořídit několik fotografií.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 1. 12. 2014