Vědecko - technická herna Ljublaň

Václav Piskač z gymnázia v Brně se rozhodl uspořádat zájezd do Slovinského hlavního města Ljublani, kde se stejní fyzikální nadšenci jako je on snaží zprovoznit jakýsi Dům vědy (slovinsky Hiše eksperimentov). Spolu s Vaškem Piskačem do tohoto projektu šli zástupci Domu dětí a mládeže Junior z Brna (Věra Bdinková), zástupci Technického muzea v Brně, kteří chtěli okouknout něco nového, nadšení kantoři fyziky a spřátelených předmětů (Ing.Vítězslav Prokop, ...) a po fyzice dychtící studenti.

Atmosféru zájezdu přibližuje fotoreportáž.