Napodobování grafů

V rámci studia kinematiky se žáci seznamují i s různými grafy, které popisují závislosti probíraných fyzikálních veličin na čase. A pro některé žáky je to poprvé, kdy vůbec vidí nějaký graf. A navíc z něho musejí být schopni číst požadované údaje. Aby se v této činnosti procvičili, připravil jsem pro žáky třídy 15M SPŠST Panská různé grafy závislosti souřadnice na čase a velikosti rychlosti na čase, které byly složené z úseků rovnoměrného pohybu (nebo klidového stavu daného hmotného bodu). Úkolem žáků pak bylo tyto grafy napodobit pomocí skutečného pohybu vozíku a senzoru polohy od firmy Vernier.

Naučit se pracovat s dataloggerem, který snímá a zobrazuje naměřené údaje, bylo pro děti 21. století triviální - přístroj má intuitivní a snadné ovládání, takže za chvíli už jezdilo po lavicích v učebně S6 několik vozíků. Některé předložené grafy byly malinko zrádné, ale i ty se podařilo žákům bez větších problémů zrealizovat a vysvětlit. Současně jsem se snažil žáky upozornit na to, aby při čtení grafů ve sdělovacích prostředcích byli velmi obezřetní a nenechali se vmanipulovat autory grafů do některých zavádějících závěrů (o prudkém nárůstu, poklesu či neměnnosti jakékoliv měřitelné veličiny a podobně).

Žáci si s měřením poradili velmi dobře a naměřené grafy odpovídaly realitě tak dobře, jak bylo v rámci přesnosti měření a realizace pohybů možné.

Průběh měření zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 18. 10. 2015