Dostředivá síla

Na jednu z hodin fyziky ve třídě 23L SPŠST Panská jsem žákům zadal úkol: „Přineste si nějakou kuličku, se kterou budete moct experimentovat. Kdyby to bylo před 10 lety, tak řeknu, že vhodná je kulička z myši. Ale to vy už ani nevíte, co je!“ škádlím je.

Někteří žáci se zatvářili napůl uraženě: vědí, co je kulička z myši a jak tehdejší myš fungovala.

Na dané hodině jsem pak žáky vyzval: „Zařiďte, ať se kulička pohybuje po kružnici. Kreativitě meze nekladu, ale počítejte, že se pak budu ptát.

Žáci začali pracovat. Objevilo se několik variant:

 • točení kuličky v sáčku od svačiny nad hlavou;
 • točení kuličky v plášti válce vytvořeném z otevřeného sešitu;
 • točení kuličky v šabloně na kreslení kružnic;
 • točení kuličky v prohlubni dna plechovky od pití;
 • foukání do kuličky pohybující se v kružnici sestavené ze šňůrky.
 • Po zhruba pěti minutách jsem experimentování ukončil a začal se ptát, jak tedy fyzikálně zařídit pohyb kuličky po kružnici. Chvíli trvalo, než jsme si vyjasnili pojmy a než žáci přestali omílat vžitou nesmyslnou představu o odstředivé síle. Nakonec – s návodnými otázkami a experimenty – vymysleli, že na kuličku musí působit síla směrem do středu kružnice, po níž se má kulička pohybovat.

  „A jak se tedy bude tahle síla jmenovat?“ ptám se.

  „Dostředivá síla!“ vymyslel kdosi.

  Teprve až nyní píšu na tabuli nadpis dnešní hodiny Dostředivá síla a definuji ji jako sílu, kterou je třeba působit na těleso, aby se pohybovalo po kružnici.

  Snad si žáci budou experimentování pamatovat do doby, než začneme řešit zajímavé úlohy.

  Průběh experimentování s kuličkami je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 22. 11. 2023