Zákon zachování energie

Problematika spojená se zákonem zachování mechanické energie a zákonem zachování energie obecně patří mezi důležité fyzikální zákony. Při řešení úloh žáci musejí správně rozpoznat, který z uvedených zákonů je nutné použít a jak jej matematicky zapsat. Vzhledem k tomu, že žáci třídy 13D SPŠST Panská měli s touto problematikou menší problémy, zařadil jsem do výuky v rámci opakování aktivitu spojenou s klasifikací situací popsaných pomocí výše uvedených zákonů.

Žáci dostali 36 kartiček s obrázky, na kterých byly zakresleny reálné situace (přistávání letadla, průstřel překážky kulkou z pistole, jízda cyklisty po rovině, s kopce, do kopce, …) a 36 kartiček s matematickým vyjádřením zákona zachování (mechanické) energie. Úkolem žáků bylo přiřadit kartičky s obrázky ke kartičkám s rovnicemi.

Nejsem přítelem toho, aby se fyzika učila jako výčet vzorců a aby jí tak žáci chápali! Nicméně si myslím, že pro ujasnění přeměn jednotlivých druhů energií, působení odporových sil a dalších jevů spojených s danou problematikou mohla tato aktivita žákům výrazně pomoci.

Žáci třídy 13D se do řešení pustili váhavě, ale v následujících 35 minutách dobře spolupracovali. Když měli nějaké kartičky spárované, zkontroloval jsem jejich řešení, případně žáky donutil, aby vysvětlili, proč přiřazení není správné. Sami si pak uvědomili, že zapomněli na odporovou sílu, neuvědomili si, že cyklista na začátku uvažovaného děje šlapal, … Uvidíme, zda se aktivita promítne do dalšího testu.

Průběh aktivity zobrazují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 26. 2. 2014