Newtonovy zákony

Newtonovy pohybové zákony popisující příčiny pohybu těles jsou velmi důležité nejen pro další studium dynamiky, ale jsou též podstatné i pro bezchybné studium dalších částí fyziky. Aby žáci tyto zákony dobře pochopili, snažím se je demonstrovat zapamatovatelným způsobem.

Proto jsem žáky třídy 15A SPŠST Panská požádal, zda by mohli donést do školy na další hodinu fyziky skateboard. Vojta Šetina se velmi ochotně nabídl a donesl dva skateboardy, které jsme na experimenty potřebovali. Na následující hodině pak proběhly příslušné experimenty. Experimenty jsme provedli v několika krocích a následně jsme si je rozkreslili a vysvětlili na tabuli. Na závěr hodiny byl poté vysloven na základě proběhlých experimentů druhý Newtonův zákon.

Postupně si snad žáci uvědomili, že:

 • žák stojící na podlaze může uvést silou do pohybu druhého žáka, který stojí na skateboardu;
 • dva žáci stojící na skateboardech se mohou uvést do pohybu vzájemně tak, že se jeden odstrčí od druhého: mají-li žáci přibližně stejné hmotnosti, budou se pohybovat po odstrčení přibližně stejně (tj. s téměř stejně velkým zrychlením);
 • dva lidé stojící na skateboardech se po odstrčení budou pohybovat s různým zrychlením, mají-li různé hmotnosti.
 • Snad si tedy žáci třídy 15A budou tyto závislosti pamatovat a vždy, když se budeme bavit o silách a zrychleních, které tyto síly vyvolávají, si vybaví vyzkoušené experimenty a taneční kreace, které jsme všichni na skateboardech předváděli.

  Vyučující Jaroslav Reichl v to doufá i proto, že se během hodiny žákům poměrně dost obětoval! Experimenty probíhaly v den, kdy bylo venku (ač byl listopad) stále poměrně teplo. A Jarda musel mít po celou dobu experimentování na sobě mikinu, aby znění fyzikálního zákona, které měl napsáno a zakresleno na triku, neprozradil příliš brzo!

  Experimenty a taneční kreace na skateboardech jsou zobrazeny na fotografiích.

  Autoři fotografií:

  Jan Folberger (třída 15A)

  Eduard Grégr (třída 15A)

  © Jaroslav Reichl, 18. 11. 2015