Orientační měření odporu

Při řešení fyzikálních úloh se žákům snažím ukazovat jejich praktický význam nebo popsat situaci ze života, v níž se s podobnou problematikou mohou setkat. Je-li to možné, je vhodné teoreticky získané výpočty ověřit reálným měřením.

Tato možnost se naskytla v době, kdy jsme se třídou 11L řešili úlohy na stanovení odporu sériovo-paralelních spojeních rezistorů. Přinesl jsem tedy několik rezistorů a žáci měli za úkol nejdříve přečíst u každého z rezistorů jeho odpor a potom vypočítat odpor jejich sériového a paralelního zapojení. Získané hodnoty odporů pak měli ověřit pomocí multimetru. Pro některé žáky to byla úloha velmi snadná, kterou už na různých kroužcích nebo na základní škole absolvovali. Pro některé žáky to ale byla první zkušenost s používáním multimetru. Nakonec všichni uspěli a s přesností danou výrobcem rezistorů a s přesností multimetru hodnoty odporů správně určili.

Pracovní nasazení žáků při měření odporu rezistorů je vidět na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 16. 12. 2012