Mechanický výkon

Mechanický výkon stejně jako celá mechanika patří k tomu nejzákladnějšímu, co je potřeba z fyziky znát a umět pro správné pochopení dalších kapitol z fyziky. Proto, je-li možné i takovou veličinu jako je mechanický výkon ukázat názorně tak, aby si to žáci pokud možno dlouho a správně pamatovali, zařazuji i netradiční experimenty. Jedním z nich je přendávání písku z kádinky na misku …

Na začátku hodiny jsem požádal třídu o dva dobrovolníky. Velmi rychle se přihlásili Marek Vočadlo a Kryštof Soviš. Netušili, co je čeká … Smile Přinesl jsem pomůcky (dvě stejné kádinky naplněné až po okraj pískem a misku) a vysvětli jsem klukům, co po nich budu chtít. Měli za úkol přenést pomocí lžíce, kterou jim za chvíli vydám, písek z kádinky do misky. Žádné přesýpání, žádné podvody - prostě nabagrovat lžíci za lžící a přenést písek. Kluci pochopili. Natáhl jsem tedy ruku do kabinetu, nahmátl dvě připravené lžíce, schoval je za zády a zeptal se Kryštofa, ze které ruky lžíci chce.

„Z levé“, usmál se Kryštof a já (aniž bych podváděl) jsem mu lžíci podal. Byla to menší kávová lžička. Současně s tím jsem Markovi podal větší polévkovou lžíci. Ve třídě se ozval smích a myslím, že všem bylo jasné, jak závod dopadne …

Odstartoval jsem a závod se od samého začátku vyvíjel ve prospěch Marka a jeho lžíce! Žádné překvapení - jen potvrzení toho, co jsme čekali všichni.

Když jsem se uklidnil poté, co Kryštof ohnul jemu svěřenou lžíci do pravého úhlu, a po shlédnutí nepořádku, který kluci společnými silami na katedře vyrobili, začali jsme společně přemýšlet nad tím, co tento experiment měl žákům přinést, jak to souvisí s vykonanou prací a jakou fyzikální veličinou by bylo možné odlišit oba pracanty. K pojmu výkon se žáci třídy 11L dostali velmi rychle.

Snad si budou definici výkonu na základě této ukázky dlouho pamatovat … Smile

Výkon Marka a Kryštofa je zaznamenán na fotografiích.


Autor fotografií:Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 20. 12. 2011