Měření reakční doby člověka

Reakční doba je jednou z důležitých charakteristik lidského těla. O tom jsme na začátku jednoho cvičení z fyziky vedli diskusi se žáky třídy 18L SPŠST Panská a následně jsme začali diskutovat, jak tuto dobu měřit. Vhodnými otázkami jsem je vmanévroval do situace, kdy necháme přibližně volným pádem padat pravítko z ruky jednoho žáka a druhý žák se jej bude snažit zachytit.

„Proč bude pravítko padat přibližně volným pádem?“ ujišťuji se.

„Protože tady nemáme vakuum a působí na něj malé odporové síly,“ odpovídají žáci a já jsem spokojen.

Dořešíme ještě technické detaily, jak má být chytající žák připraven, kde držet prsty u pravítka, aby bylo možné dobře měřit vzdálenost, o kterou pravítko propadlo, …

Do předpřipraveného protokolu pak žáci zapisují naměřené údaje, dopočítají čas, po který pravítko padalo, a spočítají i příslušné chyby měření. Každý krok diskutujeme, vysvětlujeme a zdůvodňujeme, proč ho tak děláme.

„Až to opravím, protokol vám vrátím, abyste měli vzor, jak zpracovávat další podobná měření,“ říkám během doby, kdy žáci dopisují naměřené údaje.

Soudě dle atmosféry, která při měření ve třídě panovala, měření žáky bavilo a jimi naměřené reakční doby odpovídají skutečnosti.

Průběh měření reakční doby zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 25. 11. 2018