Studium pohybů

Když jsme se žáky třídy 14A SPŠST Panská probrali v hodinách fyziky základy kinematiky, dostali zadání domácího úkolu. Měli proměřit libovolný pohyb ve svém okolí s využitím senzorů firmy Vernier, vlastních elektrotechnických přístrojů či pouze s běžnými pomůckami (délkové měřidlo, stopky, …). Poté měli své měření (postup, výsledky, zajímavosti, …) prezentovat spolužákům ve třídě. Touto aktivitou si žáci nejen zopakovali základní pojmy kinematiky, ale také si zkusili připravit si odborně zaměřenou prezentaci a přednášet jí ostatním.

Prezentace jednotlivých skupin ve třídě přibližují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 6. 9. 2015