Torricelliho experiment

Při probírání atmosférického tlaku vzduchu a s ním související amtosférické síly, která působí na tělesa v atmosféře, nelze nezmínit slavný Torricelliho experiment, kterým v 17. století italský fyzik potvrdil existenci jak atmosférické síly tak vakua. Ale zmínit něco a nebo to "něco" předvést - to je velký rozdíl. Proto jsme se rozhodli, že slavný experiment zopakujeme.

Místo rtuti, kterou Ital použil, jsme použili vodu, místo na jednom konci zatavené trubice délky cca 1 metr jsme použili cca 10 metrů zahradní hadice. Aby byla hadice ve svislé poloze, bylo nutné hadici naplněnou vodou vystrčit z okna ...

A jak vše dopadlo? Podívejte se!

Fotografie pořídil: Martin Polomský (třída 07D)

© Jaroslav Reichl, 2008