Hrátky s elektrickými obvody

Elektřina a magnetismus nepatří obecně mezi nejoblíbenější části fyziky. Smile Příčinou je patrně skutečnost, že představit si srážku dvou vagónů či aut v mechanice umí každý (minimálně proto, že každý den několik takových srážek vidíme v různých zpravodajstvích Smile). Ale představit si elektrony, které se prohánějí vodičem a rozsvěcují žárovky, pohánějí MP3ky, … ovšem není až tak jednoduché.

Proto je důležité, aby žáci o to více zvládli základy elektrických obvodů, aby k těmto základním znalostem a dovednostem mohli postupně přidávat další. Jednou z variant je si s obvody pohrát …Smile

Jak si hráli žáci třídy 07L je zachyceno na fotografiích!


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2009