Druhý Newtonův zákon

Newtonovy základy patří bezesporu k pilířům nejen celé dynamiky, ale i celé fyziky. Proto je nutné, aby je žáci pochopili a uměli je aplikovat při řešení úloh a rozboru reálných situací. Konkrétně druhý Newtonův zákon může učitel napsat na tabuli během jedné minuty jediným vzorcem, který žáci nemusejí chápat. A nebo si žáci donesou skateboardy a vyvodíme Newtonovy zákony pohybu z pohybu žáků a učitele.

Ve třídě 14M SPŠST Panská jsme zvolili druhou metodu a celou hodinu jsme definovaným způsobem jezdili v učebně na skateboardech a reálné situace zakreslovali schematicky na tabuli. Vyvrcholením hodiny pak byla ta jinak za minutu napsaná formulka svazující sílu, hmotnost a zrychlení.

Jak si žáci 14M budou Newtonovy zákony pamatovat, ukáží nepříjemné a rejpavé otázky učitele v nadcházejícím období. Třeba k lepšímu zapamatování přispěje i oběť, kterou málem zaplatil učitel fyziky. Jeden ze žáků mu při experimentu málem amputoval malíček.

Fotografie přibližují průběh vyučovací hodiny.

Autor fotografií: Jan Vlček

© Jaroslav Reichl, 24. 10. 2014