Tuhost pružiny

V rámci laboratorních prací z fyziky jsme si se třídou 11L SPŠST Panská zkusili proměřit i tuhost pružiny. Měření to bylo jednoduché a jeho cílem bylo utříbit si získané poznatky o chování tělesa zavěšeného na pružině. A na základě tohoto měření se pokusit i zodpovědět na zvídavé otázky vyučujícího. Ty se týkaly proměřování velikostí sil dvou kamarádů, kteří žijí na různých místech ve vesmíru a chtějí pomocí mailu (resp. chatu) zjistit, kdo z nich je silnější. Mají k tomu každý pružinu, ale bohužel nemají záruku, že jsou obě pružiny stejné, tj. že mají stejnou tuhost.

Žáci proměřovali tuhost pružiny dvěma metodami. První z nich byla založená na silové bilanci sil, které na pružinu působí. Na základě znalosti prodloužení pružiny a hmotnosti tělesa na ní zavěšeného lze pak tuhost určit poměrně snadno. Druhá metoda byla založená na počítání tuhosti pružiny na základě znalosti hmotnosti tělesa na pružině zavěšeného a frekvence, se kterou toto těleso kmitalo. K určování frekvence jsme použili čidla polohy od firmy Vernier, která má škola k dispozici.

Cílem nebylo provést měření a psát z něj protokol! Cílem bylo uvědomit si vzájemné souvislosti probírané látky a pochopit základní principy, kterými se pohyb tělesa na pružině řídí.

Průběh měření je zobrazen na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 30. 3. 2013