Mechanické vlnění

Když jsme probrali základní souvislost mechanického vlnění s mechanickým kmitáním ve třídě SPŠST Panská, vyzval jsem žáky, aby na další hodinu připravili v učebně širší mezeru mezi lavicemi. Kluci to pochopili mírně jinak, ale alespoň bylo více místa.

Vysvětlil jsem žákům, jak se mají do učebny postavit, jak dělat tři drobné krůčky dopředu a tři dozadu, pověřil jednoho žáka, aby udával tleskáním tempo, a mohli jsme začít.

Ve dvou experimentech si kluci zkusili simulovat příčné mechanické vlnění a pak i podélné mechanické vlnění. Po skončení každého z experimentů jsem měl pochopitelně zvídavé dotazy, které měly upevnit poznatky získané z proběhlého experimentu.

Snad si kluci budou rozdíly mezi oběma vlněními pamatovat i do budoucna a nejen pro případ mechanického vlnění.

Průběh experimentu zobrazují videa: příčné vlnění a podélné vlnění.

Autor videí:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 22. 2. 2022