Reakční doba člověka

„Na další kolo cvičení z fyziky si přineste do dvojice pravítko. Rovné, ideálně třiceticentimetrové. Rozhodně ne trojúhelníky,“ říkám s dostatečným předstihem žákům třídy 23L SPŠST Panská. Pak ještě zodpovím upřesňující dotazy ohledně možnosti přinést si příložník od rýsovacího prkna a další typy měřidel.

Na hodině cvičení pak spočítáme nejdříve několik úloh na volný pád.

„S využitím volného pádu a pravítka, které doufám máte, si naměříme jednu důležitou charakteristiku člověka,“ říkám na začátku druhé hodiny cvičení. „Tuhle charakteristiku musejí mít vytrénovanou sportovci, bude vám užitečná za tři roky, až si budete dělat řidičský průkaz na automobil,“ dodávám.

Žáci vše pečlivě poslouchají a čekají, oč půjde.

„Budeme měřit reakční dobu člověka,“ odtajňuji konečně.

Společně pak rozebereme, že si při malých velikostech rychlosti a při malé ploše, kterou padající pravítko nastavuje vzduchu, můžeme dovolit považovat pohyb pravítka za volný pád.

„Budete měřit ve dvojici. Jeden bude držet pravítko, druhý bude mít připraveny prsty kolem pravítka u hodnoty nula. A budete si povídat o zájmech, o životě a podobně, abyste nedávali najevo, kdy pravítko pustíte. Až ho ten, kdo pravítko drží, pustí, druhý se ho pokusí zachytit. A na pravítku pak odečte, jakou vzdálenost pravítko do chycení propadlo volným pádem.“

Žáci souhlasí.

„Současně si na tomhle prvním měření ukážeme, jak zpracovávat protokol o měření, jaké musí mít náležitosti a podobně. Až to opravím, tak si to založíte a použijte při dalším měření jako vzor,“ dodávám druhý cíl dnešního měření.

Poté už žáci začínají měřit. Když mají naměřeno, postupně projdeme krok za krokem metody výpočtu průměru a odchylek měření a jejich zaokrouhlení. Všechny kroky diskutujeme, ptám se a snažím se, aby si žáci sami uvědomili, proč jednotlivé parametry měření počítáme.

„Důležitý je závěr. Tam se musí objevit to, co jste měli měřit. Je fajn, když tam nepíšete, že se vám měření líbilo, nikdo si neublížil a podobně. Ale musíte tam napsat, co jste naměřili,“ zdůrazňuji.

Protokoly odevzdali žáci celkem kvalitní. Chyby byly pouze v zaokrouhlení počítaných parametrů, ale to věřím, že se při další práci poddá a žáci si na tyhle drobnosti dají větší pozor. Reakční doba vyšla všem taková, jakou má člověk mít.

Průběh měření zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 7. 12. 2023