Prezentace popisu mechanického pohybu

Když jsme se žáky třídy 22M SPŠST Panská probrali základní charakteristiky pohybů, spočítali jsme řadu úloh a zabývali se grafickou reprezentací pohybů, zadal jsem žákům úkol: měli si vybrat libovolný pohyb ze svého okolí, ten proměřit nebo zaznamenat pomocí vhodného zařízení či aplikace, vytvořit grafy popisující tento pohyb a se svým měřeným a závěry z něho plynoucími měli seznámit na cvičeních z fyziky spolužáky i učitele.

Prezentovat svá měření žáci začali v lednu, poslední prezentace byla předvedena začátkem června. Po každé prezentaci žáci museli odpovídat na dotazy spolužáků nebo učitele, získali poznatky od učitele, co vylepšit na svém projevu, a současně si uvědomili časté chyby, kterých se při prezentaci dopouštěli.

„Uvědomte si, že mockrát budete muset, jak se říká, prodat sami sebe – až se budete ucházet o brigádu, zaměstnání nebo přesvědčovat svého šéfa, že vypsaný grant máte získat právě vy na realizaci vašich skvělých nápadů,“ apeloval jsem na žáky.

Tak snad fyzikální opakování přispělo i ke zlepšení jiných dovedností žáků.

Průběh prezentací žáků zobrazují fotografie.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 17. 6. 2023