Rozklad sil

Po probrání rozkladu sil a vyřešení několika typických i atypických početních úloh na toto téma, jsem nabídl žákům třídy 15A SPŠST Panská netradiční experiment.

„Mám tu pomůcku, kterou vyrobil Marek Vočadlo ze třídy 11L v rámci své maturitní práce, a mohu vám jí půjčit. Musíte ale dodržet jistá pravidla, jak na pomůcku nastupovat,“ říkám na úvod a sahám do kabinetu za dveře pro fakírské lože. Žáci třídy 15A při pohledu na hřebíky trčící z dřevěné desky ztichnou.

„Fakírské lože dáme na podlahu, vedle něj dvě židle, které zasednou dva z vás. Ten, kdo si bude chtít lože vyzkoušet, přijde, vzepře se na opěradlech židlí a pak oběma nohama najednou došlápne na lože,“ oznamuji žákům.

„A teď oblíbený dotaz …,“ pokračuji.

„No protože kdybychom na to nastupovali jako třeba na schod, bude na chvíli zátěž člověka ne na dvou, ale jen na jedné noze,“ odpovídá kdosi ze třídy, aniž by čekal na mé oblíbené Proč?.

„Správně,“ usmívám se. „Je to tak. Výpočty tehdy Marek dělal pro dvě nohy a podle toho i volil hustotu hřebíků.“

Když je vše zajištěno a vysvětleno, můžeme přistoupit k vlastnímu experimentu. Ač jsem nikoho ze žáků nenutil, vyzkoušeli si experiment téměř všichni.

„A nedá se na tom i sedět?“ ptá se Ondřej Moucha.

„No jasně, že jo,“ odpovídám. A nemusím se ani ptát, zda si to chtějí žáci zkusit.

Aby se na lože lépe sedalo, umístíme ho na židli a opět si téměř každý postupně přijde sednout.

„Takže až podobné hrátky uvidíte někde v kouzelnické show nebo na poutích, bude vám už jasné, že to není žádná mentální schopnost soustředit se na to, aby hřebíky tělo nebolely, ale prostý důsledek rozkladu sil,“ uzavírám hodinu.

Průběh experimentování žáků zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 14. 8. 2016