IQ Park Liberec

V úterý 17. 4. 2012 se konalo v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské obvodní kolo matematické olympiády. Proto vedení školy vyzvalo třídní učitele prvních ročníků, aby si na tento den připravili pro žáky na dopoledne program mimo školu. Společně s kolegyní Škodovou jsme se rozhodli, že svoje třídy (tj. třídy 11L a 11M) vezmeme na exkurzi do libereckého IQ Parku. Vedení školy souhlasilo, takže jsme se objednali, sehnali autobusovou dopravu a vyrazili. Pro doplnění míst v autobusu s námi jelo ještě několik žáků ze tříd 11A a 11D.

Sraz na Černém Mostě nám přišel natolik triviálně najitelný a realizovatelný, že jsme nepředpokládali, že to někdo nenajde. Již 10 minut před stanovenou dobou srazu byla na místě kompletní třída 11L a žáci tříd 11A a 11D. Dva žáci třídy 11M ovšem bloudili. I přes několik minut trvající telefonní hovor jednoho žáka, který místo srazu našel dobře, se zbloudilými, jeden z nich prostě nedorazil. Nakonec tedy asi 20 minut po plánovaném odjezdu odjíždíme směrem na Liberec.

Cesta je až překvapivě volná a tak přibližně za hodinu už vystupujeme před centrem Babylon v Liberci. Volnou chůzí to máme do IQ Parku necelých 10 minut. Před pokladnami je trošku zmatek, protože pochopitelně nejsme jedinými návštěvníky, ale jakmile prozradíme, odkud jsme, začnou se nám věnovat. Zaplatíme vstupné, obdržíme základní instrukce a můžeme vyrazit na čtyři hodiny trvající hrátky s experimenty.

Od minulé organizované návštěvy do IQ Parku z naší školy se jak místně tak svým vybavením IQ Park rozrostl. Místo dvou pater zaujímá nyní patra čtyři a ta jsou naplněna zajímavými experimenty. Některé z nich pouze organizátoři přemístili z patra do patra, jiné přibyly. Každý si našel ty, které ho zaujaly a u kterých se snažil nejen zabavit, ale také pochytit fyzikální podstatu demonstrovaného problému.

Měli jsme štěstí - právě tento den natáčela v IQParku Česká televize, a proto byla uspořádána zcela mimořádně show s experimenty hlavně s kapalným dusíkem. Návštěva byla dobrovolná, ale přesto jsme se ve čtvrtém patře budovy sešli z naší výpravy v hojném počtu. Některé experimenty žáci znali z Fyzikálních cirkusů pořádaných ve škole, jiné byly nové a zajímavé. Experimentátor a moderátor v jedné osobě si zval pomocníky z řad přihlížejících diváků. Pochopitelně se zapojili i žáci naší školy. Nechtěný vtípek, který moderátor prohodil, pak pochopila jen zasvěcená část 11L, čímž jsme lehce moderátora vyvedli z míry.

Zbytek času jsme strávili opět individuální návštěvou dalších experimentů.

Krátce po druhé hodině jsme IQ Park dle domluvy opustili a vrátili se zpět k autobusu. Bez problémů jsme pak v půl čtvrté dorazili zpět na Černý Most ke stanici metra.

Návštěvu v IQ Parku v Liberci přibližují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 17. 4. 2012