Jednoduché váhy

Při probírání fyzikálních zákonů se snažím každý zákon žákům přiblížit tak, aby mu porozuměli a aby si uvědomili jeho využití v praxi. Když jsme tedy ve třídě 14M SPŠST Panská probírali moment sil a momentovou větu, nemohl jsem nezmínit výrobu jednoduchých vah vyrobených z listu papíru formátu A4.

Na začátku výroby vah bylo nutné určit hmotnost jednoho listu papíru formátu A4. Na základě informace, že papír má hustotu 80 gramů na metr čtvereční jsme to nakonec vyvodili. Žáci si pak váhy vyrobili sami tak, že poskládali papír do tzv. harmoniky a excentricky do něj zapíchli špendlík, který představoval osu rotace vah (tj. osu rotace dvojzvratné páky). Pak už zkoušeli určovat hmotnost různých malých předmětů (řetízky od flešky, víčka tužek, náramky, …). Hmotnost váženého předmětu pak určovali právě na základě momentové věty a vztahu, který jsme odvodili. Zjištěnou hmotnost jsme pak ověřovali pomocí siloměru firmy Vernier a žáci byli velmi překvapení, jak přesně lze určovat hmotnost pomocí tak jednoduchých vah.

Atmosféru z výroby vah zobrazují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 8. 3. 2015