Exkurze do IQLandie Liberec

V pondělí 5. 5. 2014 se žáci prvních ročníků technických oborů SPŠST Panská zúčastnili exkurze do liberecké IQLandie. Toto centrum bylo otevřeno teprve před pěti týdny, a tak jsme se všichni těšili, co uvidíme.

Krátce po osmé hodině ráno jsme odjeli od konečné metra trasy B Černý Most a zamířili do Liberce. Cesta proběhla bez problémů, dopravní komplikace na trase nebyly, a tak jsme před půl desátou byli před budovou IQLandie.

Po zakoupení lístků nastal menší zmatek, kdy muselo všech 78 žáků a 4 učitelé projít přes turniket a odložit si přebytečné svršky a bágly v klecích k tomu určených. Nicméně i tuto operaci jsme hravě zvládli. Po přivítání od místní pracovnice jsme se už vydali k exponátům, kterých bylo v budově pět pater.

V přízemí si každý mohl pohrát s vodními hrátkami - zkusit si postavit vodní kaskádu, rozpohybovat model vodního mlýnu, nebo se podívat na stříkající proud vody osvětlený různobarevnými LED. Většinu z nás zaujala i vodní stěna, pomocí které bylo možné „kreslit“ obrazec zakreslený prstem na dotykovém displeji. V podstatě každý symbol, který vodní stěna „vykreslila“, vypadal velmi pěkně. Restauraci, která se nacházela hned vedle vodních hrátek, jsme využili až později.

Ve druhém patře byla část věnovaná výzkumu vesmíru a Sluneční soustavy. Vstup do expozice byl ve stylu hvězdné brány, za níž se nacházel model černé díry. Pomocí dřevěných kuliček zde bylo možné simulovat pohyb tělesa v centrálním gravitačním poli. Kdo si dal tu práci, mohl zde krásně sledovat v Praze publikované Keplerovy zákony.

Velký úspěch sklízela simulace pohybu v rotující družici, i když jednu nevýhodu to mělo: tíhovou sílu, která chybí ve skutečných družicích pohybujících se kolem Země, se autorům expozice zrušit nepodařilo. Přesto se na atrakci stála stále fronta nadšených zájemců!

Nedaleko byla stále se rodící expozice Technické univerzity Liberec, v níž byly ukázky moderních technologií (3D tisky, interaktivní roboti, interaktivní hry a displeje, …). Jak se vyjádřili zdejší pracovníci: expozice bude velmi bohatá, ale zatím se připravuje.

Třetí patro bylo věnováno člověku a sexu. První část expozice přibližovala různé vlastnosti a zajímavosti o lidském těle. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jaký temperament jim je vlastní, mohli si proměřit tlak krve, zkusit si práci chirurgů, kteří operují podle obrazu přenášeného z útrob člověka na televizní obrazovku, nebo se navzájem utkat v mentálním souboji.

Největším lákadlem byl asi humanoidní robot, kterého si mohl každý návštěvník zkusit ovládat. Robot dokázal pozdravit, změnit barvu, gestikulovat pažemi, sledovat pohyb ruky návštěvníka, … Zkrátka pro výzkumníky z Panské ta správná hračka!

Druhá část patra byla věnována tématu, o kterém se velmi často ve škole mlčí nebo mlží. A přitom sex k životu patří a je nedílnou součástí lidské reprodukce. Atmosféra expozice odpovídala tématu: červené závěsy oddělující expozici od ostatních částí budovy a pohodlné lenošky, na kterých mohli návštěvníci odpočívat. Zvídavý (ale spíše mladší) návštěvník se zde mohl dozvědět řadu zajímavých informací a seznámit se i s úskalími sexu (nechtěné oplodnění vajíčka, pohlavní choroby, sexuální úchylky, …). Ač by se mohlo zdát, že expozice byla šokující nebo snad neslušná, byla zpracována velmi decentně.

Ve čtvrtém patře jsme si mohli prohlédnout běžně používané předměty (různé typy sporáků, pračka, princip splachovacího záchodu, …), ale i předměty netradiční (hudební nástroj theremin a na podobném principu fungující harfu). Návštěvníci si zde mohou také vyzkoušet základní princip klenby nebo poznat principy klíčování obrazu používané např. televizními stanicemi ve virtuálních studiích. Druhá část patra byla věnována domu a dílně. Návštěvníci si mohli vyzkoušet ovládání inteligentního domu, podívat se na dílenské nářadí a otestovat, zda znají jeho názvy, nebo se projít barvami hýřícím vnitřkem „kosmické sondy“.

Páté patro bylo věnováno akustice - na balkonu budovy je umístěno několik netradičních hudebních nástrojů, na které si mohou návštěvníci zkusit zahrát.

Když jsme se v půl třetí scházeli (dle dopolední domluvy) u vchodu, názory se, jako vždy, rozcházeli. Pro někoho bylo pět hodin strávených v budově málo, pro někoho to bylo moc. Každopádně věřím, že tento výlet přispěl k upevnění lásky žáků k technickým předmětům a uvědomění si toho, co všechno správně aplikované fyzika, chemie, biologie a výpočetní technika dokážou!

Průběh exkurze zachycují fotografie.

Poděkování:

  • Spolek rodičů a přátel školy Panská o.s. - finanční příspěvek na exkurzi
  • Autoři fotografií:

  • Jaroslav Reichl
  • Katarína Kovaľová
  • Jana Talpová
  • © Jaroslav Reichl, 5. 5. 2014