Měření mechanického výkonu

Když jsme se žáky třídy 23L SPŠST Panská probrali podrobně mechanický výkon a spočítali vzorovou úlohu, vyzval jsem žáky:

„Zapřemýšlejte, jak byste změřili svůj vlastní výkon. A vymýšlejte metody, které je možné realizovat tady ve škole.“

Žáci chvíli přemýšleli a poměrně rychle dospěli k názoru, že by bylo možné běhat po schodech.

„Dobrý nápad,“ chválím žáky. „Rozdělte se do dvojic a po dvou dvojicích na čtyři mezipatra schodiště a můžete začít s měřením.“

Ještě jsem žáky varoval, aby příliš nehlučeli, protože v ostatních učebnách se standardně učí.

Žáci vyrazili na schodiště. Během několika málo okamžiku se vraceli do učebny pro pravítka, aby změřili výšku schodu. Pak už začali po schodech běhat a vzájemně si měřit čas, za který mezipatro vyběhli.

„Pokud někdo nezná svou hmotnost, připravil jsem tu velký siloměr, pomocí kterého si můžete hmotnost určit,“ řekl jsem žákům po návratu do učebny.

Pak už jen chvíli počítali, aby mohli naměřené výsledky odevzdat.

Když jsem poté opravil odevzdané protokoly všem žákům třídy, okomentovali jsme naměřené hodnoty.

Snad si tento naměřený vlastní mechanický výkon budou pamatovat pro případné další využití.

Průběh aktivity zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 29. 2. 2024