Magnetické pole

Magnetické pole je pro pochopení dalších částí elektřiny a magnetismu (např. střídavý elektrický proud nebo elektromagnetické kmitání a vlnění) velmi podstatné. Proto je nutné i tento relativně abstraktní pojem předvést tak, aby se vytvořily u žáků správné představy.

Proto dostali na jednom ze cvičení z fyziky žáci třídy 11L SPŠST Panská magnety a měli si s nimi pohrát. Nejdříve jen tak podle svých představ a poté podle zadání vyučujícího. Postupně měli žáci za úkol:

 • prozkoumat pomocí železných pilin magnetické pole více magnetů položených na lavici u sebe v definovaných pozicích;
 • prozkoumat interakci magnetického pole s vodičem, kterým prochází elektrický proud;
 • pokusit se dokázat tvar indukčních čar v okolí tohoto vodiče;
 • vyrobit jednoduchý indikátor elektrického proudu.
 • K tomu všemu měli žáci k dispozici magnety různých velikostí a tvarů, tenký drát délky přibližně dva metry a později i kompas.

  Jak se žákům práce dařila je zobrazeno na fotografiích.


  Autor fotografií: Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 3. 9. 2013