Měření charakteristik polovodičů

S polovodiči se setkáváme v životě velmi často: polovodičové součástky jsou součástí digitálních teploměrů, mobilních telefonů, iVěcí, digitálních fotoaparátů, … Proto by měli technicky vzdělaní žáci znát základní parametry vybraných polovodičových součástek. A jak nejlépe tyto parametry poznat a prozkoumat, než při experimentování!

Měření základních parametrů polovodičových součástek proběhlo i ve třídě 11L. Žáci byli předem seznámeni s přibližně deseti úkoly, z nichž si měli vybrat dva a ty později během cvičení z fyziky realizovat. K těmto úkolům si měli žáci zopakovat příslušnou teorii a promyslet, jakým způsobem budou parametry součástek měřit. Mohli si vybrat, zda použijí standardní multimetry nebo zda využijí moderní čidla systému Vernier.

Cvičení z fyziky, během kterých žáci charakteristiky polovodičů proměřovali, bylo náročné nejen pro žáky, ale i pro učitele. Předem nevěděl, jaké úlohy si žáci vyberou, předem nevěděl, jaké přístroje budou chtít používat, takže musel být připraven téměř na všechny možnosti. Proto jsem během téměř celé doby trvání měření pobíhal mezi jednotlivými skupinami žáků a kabinetem a přinášel různým skupinám různé věci: čidla systému Vernier, rychlovarnou konvici, aby mohli zkoumat parametry termistorů, led, aby mohli proměřit jeho vlastnosti i pro nízké teploty, solární panely, šroubovák nebo kladivo pro drcení přineseného ledu, lampu, … Ač to bylo chvílemi velmi náročné, nakonec jsme vše zvládli.

Doufejme, že se na základě tohoto měření základní parametry polovodičů vryjí žákům dostatečně do paměti, aby je mohli využít nejen v nadcházejícím testu, ale hlavně v praktickém životě.

Průběh měření je zobrazen na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 23. 2. 2013