Napodobování grafů

Součástí fyziky je nejen popis fyzikálních jevů, ale také schopnost vyřešit zadané úlohy. Ty mohou být zadány také pomocí grafu nebo mohou graf požadovat jako část řešení. Proto je nutné, aby se žáci hned v prvním ročníku seznámili se základními grafy a naučili se v nich číst. To jsme se žáky třídy 18L SPŠST Panská zvládli bez problémů. V dalším kroku bylo tedy nezbytné, aby žáci chápali souvislost grafu s reálným experimentem. Proto dostali na jednom laboratorním cvičení za úkol napodobit předem připravené grafy závislosti souřadnice na čase či velikosti rychlosti na čase. Některé grafy, které měli žáci s využitím senzoru polohy firmy Vernier a přinesené hračky zrealizovat, byly snadné, jiné vyžadovaly více přemýšlení a zkoušení.

Některé hračky, které si žáci na moji výzvu přinesli, nebyly zcela vhodné. Většina nevhodných hraček byla příliš malá na to, aby je spolehlivě detekoval senzor polohy, a nebo měly příliš členitý povrch, který senzorem polohy vysílané ultrazvukové vlny odrážel do všech směrů a ne jen zpět k senzoru polohy. Proto žáci pak posunovali po stole krabici od používaného senzoru.

Přes počáteční nejistotu s prací se senzorem se nakonec žákům podařilo všechny předložené grafy experimentálně realizovat a popsat. Někteří žáci dokonce zkusili zadání vymyšlené speciálně pro ně na místě.

Věřím, že studium dalších grafických závislostí nejen ve fyzice bude pro žáky po této aktivitě snadnější.

Průběh napodobování grafů zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 25. 11. 2018