Elektrické obvody

Začátek výuky elektřiny a magnetismu bývá obecně ve všech třídách poměrně komplikovaný. Důvodem je skutečnost, že někteří žáci přicházejí ze základní školy skutečně s těmi znalostmi, které mají mít, ale někteří žáci přicházejí také naprosto nepoznamenaní některými částmi fyziky. A elektřina není výjimkou!

I ve třídě 11L jsou žáci, pro které je ponižující připojovat ke zdroji napětí žárovku tak, aby svítila, nebo spojovat dvě žárovičky sériově či paralelně. Najdou se ale i takoví žáci, kteří podobné úlohy viděli poprvé až v hodinách fyziky na SPŠST Panská a pro které je paralelní zapojení dvou žárovek na první pohled nesnadný úkol. Ale když si vše chvíli promyslí, zkusí dvě nebo tři varianty, tak se zapojení povede nakonec všem.

V podobných úlohách a hrátkách budeme i nadále pokračovat, protože pochopit základní principy popisující vedení elektrického proudu v kovech a dalších látkách je velmi důležité. A hrátky s elektrickými obvody mohou této problematice pouze pomoci …

Zapojování elektrických obvodů je zobrazeno na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 17. 11. 2012