Elektrostatické pole kvalitativně

„Vezměte si každý jedno brčko a papírový kapesník, nabijte brčko třením ubrouskem a zkuste pak brčko připevnit na stěnu učebny nebo na dveře skříně, jako jsem to udělal já,“ vyzval jsem žáky třídy 22M SPŠST Panská na cvičení věnovaném elektrostatickému poli. Mnou nabité brčko drželo elektrostatickou silou na dveřích skříně.

Žáci začali brčka nabíjet a hledali vhodná místa v učebně, kde by jejich brčka držela. Nechyběli ani takoví žáci, kteří z více nabitých brček vytvářeli monogramy nebo je (jak předtím s úspěchem vyzkoušeli) věšeli na vlasy spolužáka.

Když si žáci dostatečně pohráli, zadal jsem další úkol.

„Vytvořte dvojice, nabijte každý své brčko a přibližte je navzájem rovnoběžně se spolužákem k sobě.“

Žáci poslušně úkol vyplnili a za chvíli se začalo učebnou ozývat nadšení: „Ty jo, to je fakt síla!“, „Ono je to cítit!“ a další. A to byl přesně cíl aktivity: aby si žáci vlastní zkušeností ověřili, jak velká elektrostatická síla může být i na zdánlivě malém brčku nabitém papírovým ubrouskem.

Poté jsme přistoupili k řešení kvalitativních úloh, které byly předehrou k později řešeným úlohám kvantitativním.

Průběh hrátek s elektrostatickým polem je zobrazen na fotografiích.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 17. 6. 2023