Smykové tření

Když jsme se žáky třídy 23L SPŠST Panská vyřešili několik kvalitativních i kvantitativních úloh na téma třecí síly, rozdělili se na můj pokyn do čtveřic.

„Po zbytek hodiny bude vaším úkolem proměřit součinitel smykového tření dřevěného hranolku na materiálu vybraného ze soupravy, kterou vám půjčím,“ říkám. „Vše zpracujete podle zadání v protokolu. Bude tedy nutné umět číst a přemýšlet.“

Vyndávám ze skříně soupravy určené právě pro studium tření, každá skupina si bere jednu a pouštějí se do práce.

„Na určení hmotnosti těles použijte buď siloměr nebo váhu. O tu se musíte prostřídat, protože tu mám jen jednu,“ dodávám.

Během měření řeším drobné zádrhele, které se u některých skupin vyskytnou, ale vesměs žáci pracují samostatně.

Na konci hodiny mám na stanoveném místě většinu protokolů odevzdaných. Pouze některé skupinky jej přinesli později, až dopsali všechny podstatné údaje, které protokol má obsahovat.

Průběh měření zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 26. 1. 2024