Mezinárodní den matematiky 2022

V roce 2020 se poprvé slavil Mezinárodní den matematiky, který připadá na 14. 3. Toto datum bylo vybráno proto, že při zápisu v pořadí měsíc-den (jak se používá např. v anglicky mluvících zemích) připomíná toto datum slavné Ludolfovo číslo . Navíc v tento den se v roce 1879 narodil německý fyzik Albert Einstein.

Ač si to mnozí neuvědomují, matematika stojí za zrodem řady aplikací, které postupně doslova změnily svět: předpovídání počasí, šifrování přenášených dat (např. při používání internetového bankovnictví), simulace šíření různých virů a nemocí (naposledy nechvalně proslulý koronavirus), minimalizace vzniku odpadů při výrobě nádob daných objemů, algoritmy používané při vývoji počítačových her, metody komprese obrazu a zvuku, … Tyto aplikace jsou ale většinou natolik specifické, že jsou zčásti pro žáky uchopitelné a srozumitelné až v průběhu 4. ročníku studia na naší škole (a obecně na těch školách, kde matematiku zatím vyučují v rozsahu, který si tento předmět zasluhuje).

V rámci naší týdenní oslavy budeme řešit úlohy, které budou uchopitelné i pro mladší žáky. Tedy úlohy, které lze zvládnout s využitím matematického aparátu lehce převyšujícím učivo základní školy. Je jasné, že u všech úloh bude nutné použít nejen naučené postupy, ale také mozek!

Vyřešení předložených problémů vás naučí nebát se výzev a trénovat řešení problémů obecně. Uvědomme si, kolik problémů musíme denně rychle a pokud možno správně řešit: Stihnu přejít před projíždějícím autem? Který dopravní prostředek použiji k cestě do školy, má-li běžná linka výluku? Jak si rozvrhnout práci tak, aby mohla být vykonána rychle, správně a efektivně? a řadu dalších.

A jak tedy oslavíme Mezinárodní den matematiky u nás?

 • Každý den v týdnu od 14. 3. do 20. 3. bude zveřejněna nejpozději v 21:00 jedna matematická úloha.
 • Na její vyřešení budete mít 24 hodin; do 21:00 druhého dne je nutné poslat na mail reichl@panska.cz řešení této úlohy v takovém formátu, který je čitelný (čitelně psaný rukopis, soubor PDF, DOC, DOCX, JPG, …).
 • Nejpozději do týdne po skončení soutěže budou zveřejněna správná řešení úloh a oznámeni výherci.
 • Důležité je uvést myšlenkový postup, který vedl k řešení úlohy, nejen výsledek!
 • K řešení budou potřeba (kromě bystré hlavy, tužky a papíru) také papíry formátu A4, s nimiž bude nutné pracovat (experimentovat), izolepa a lepidlo na papír. Moderní výdobytky techniky (iVěci, matematický software, …) se snažte používat minimálně. Úlohy jsou vybrány tak, že vše jde zvládnout bez technických vymožeností.
 • I v tomto případě platí olympijské Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
 • Aktivita je dobrovolná, závisí pouze na náladě, času, chuti řešit úlohy, …
 • Spolu s řešením uvítáme i vaše pocity z řešení dané úlohy, komentář, proč se vám úloha líbila, proč se vám nelíbila, …
 • Těšíme se na vaše řešení! Hodně zdaru!

 • 15. 3. 2022: Möbiova páska
 • Pomůcky: 2 listy papíru formátu A4, nůžky, lepidlo

  Řešení

 • 16. 3. 2022: Přeložený papír
 • Řešení

 • 17. 3. 2022: Algebraické výrazy
 • Řešení

 • 18. 3. 2022: Válce z papíru formátu A4
 • Pomůcky: 2 listy papíru formátu A4, izolepa

  Řešení

 • 19. 3. 2022: Poklidná plavba
 • Řešení

 • 20. 3. 2022: Obsah
 • Řešení

 • 21. 3. 2022: Zákazníci ve frontě
 • Řešení

  Autor zadání:

 • Jaroslav Reichl
 • © Jaroslav Reichl, 22. 3. 2022