Měření velikosti tíhového zrychlení

Jakmile jsme si vysvětlili, co je to matematické kyvadlo, a odvodili vztah pro výpočet jeho periody, zadal jsem studentům laboratorní práci. Měli určit velikost místního tíhového zrychlení. Vcelku rychle vymysleli, že to půjde právě pomocí matematického kyvadla.

Rozděli se tedy na skupinky a pustili se do měření. Každá skupinka měla závěs kyvadla jinak dlouhý - od čtvrt metru po skoro deset metrů. Z naměřených hodnot pak studenti sestrojovali graf závislosti periody kyvadla na délce jeho závěsu.

Průběh měření se podařilo zaznamenat.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2006