Studium magnetického pole

Když začínám ve fyzice probírat základní vlastnosti magnetického pole, začínáme experimenty, které si zkoušejí sami žáci. Nebylo tomu jinak ani ve třídě 15M SPŠST Panská.

„Magnetické pole je možné popsat dvěma základními způsoby,“ začal jsem hodinu. „Lze to udělat jednak pomocí obrázků, které můžeme získat nasypáním železných pilin na magnet, a také pomocí jisté fyzikální veličiny. Až si s tím pohrajete, ukážeme si, že oba popisy jsou navzájem ekvivalentní a že do obrázků lze příslušnou fyzikální veličinu znázornit.“

Pak jsem žákům rozdal několik magnetů do skupiny, papír a krabičku se železnými pilinami. A důrazně je varoval, že železné piliny nesmějí přijít do styku s magnetem - nebylo by možné je z něj již sundat. Proto je budeme sypat na papír položený na magnetech a následně je z magnetu zase sesypeme do krabičky.

Žáci se pustili do práce a zkoušeli si vytvořit pilinové obrazce ze všech konfigurací magnetů, které jsem kreslil na tabuli. V některých případech byl problém, jak zajistit, aby se magnety příliš neodpuzovaly nebo se naopak nepřitáhly k sobě. Ale s tím si žáci poradili. Někteří využili běžné věci (dřevěné tužky, papírové kapesníčky, …), aby zabránili magnetům v pohybu, jiní na to šli vědecky a využili izolepu nebo tzv. gafu. Zobrazené obrázky si průběžně obkreslovali do sešitu.

Další hodinu jsme pak zkoumali magnetické pole vodiče, kterým prochází elektrický proud. Kluci opět pracovali ve skupinkách - a nyní to bylo více než nutné. Pro detailní prozkoumání magnetických indukčních čar v okolí vodiče s proudem bylo nutných všech šest rukou, které v každé skupině minimálně k dispozici byly. Jako detektor magnetického pole jsme použili kompas.

Snad si kluci budou tyto experimenty pamatovat do dalších hodin, ve kterých znalosti o magnetickém poli prohloubíme.

Průběh hrátek s magnetickým polem zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 18. 4. 2017