Exkurze do PRE

V úterý 9. 4. 2013 vyrazili žáci tříd 11L a 11M SPŠST Panská na exkurzi do Centra energetického poradenství. Když jsem exkurzi objednával, nabídla mi poradkyně Centra možnost vyslechnout si přednášku s názvem E-mobilita, na kterou navazovala právě ve dnech, kdy jsme do Centra měli jít, otevřená výstava elektrokol. Souhlasil jsem, protože se mi téma zdálo zajímavé.

Když jsme krátce před desátou hodinou v daný den přišli do Centra, uvedli nás jeho zaměstnanci do přednáškového sálu a pochválili nás za dochvilnost. Ing. Lukáš Kadula, který se nás ujal, nás informoval, že nejdříve bude krátká přednáška a po ní budeme mít možnost si prohlédnout již předem avizovanou výstavu.

Krátce po desáté hodině se Ing. Kadula ujal slova a začal přednášku. Samo téma by mohlo být velmi zajímavé, ale bylo téměř kontinuálně přerušováno reklamními bloky propagujícími společnost PRE, která Centrum energetického poradenství zřizuje. Ano, byli jsme ve firmě, bylo by nelogické, kdyby neupozornili na svoje výhody a produkty. Ale v některých okamžicích již bylo reklamy dost.

„Občas budu klást během přednášky dotazy a ten, kdo je bude aktivně a správně zodpovídat, bude odměněn,“ prohlásil Ing. Kadula v úvodu. A jak se stalo, tak také učinil. Dotazy byly různorodé: typ kol, které Centrum půjčuje zákazníkům, jejich cena, dojezdová vzdálenost na jedno nabití akumulátoru, … Na konci přednáškového bloku bylo vyhodnoceno pět žáků, kteří zodpověděli správně nejvíce otázek. Za odměnu získali každý jednu kompaktní zářivku (tedy spotřebič, který je běžně lidmi nazýván úsporná žárovka).

Po krátké technické přestávce jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili na prohlídku vystavených exponátů. V prostoru Centra byla vystavena nejen elektrokola, ale motocykly či automobily, které mohou využívat ke svému provozu elektrickou energii. V přízemí Centra, kde byly otevřeny přepážky pro běžnou agendu firmy a poskytování informací či pomoci zákazníkům, byly vystaveny i domácí spotřebiče (různé druhy žárovek, mixérů, …) a byla instalována řada interaktivních panelů, kde bylo možné prozkoumat energetickou bilanci rodinného domu, zkusit si simulovat různé spotřeby energií a podobně.

Vzhledem k tomu, že prostory Centra jsou velmi omezené, zvládli jsme výstavu projít za přibližně 40 minut. Vyzvedli jsme si tedy v přednáškovém sále batohy a bundy, rozloučili se s našimi průvodci a vyrazili do školy.

Exkurzi přibližují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 10. 4. 2013