Odkazy na jiné weby

Instituce


v České republice

SPŠST Panská Praha - (zatím) domovský ústav autora těchto stránek

MFF UK Praha - fakulta Univerzity Karlovy připravující budoucí matematiky, fyziky, programátory, učitele, statistiky, ... nebo (téměř) libovolnou kombinaci uvedených profesí

Katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha - katedra, která připravuje budoucí učitele fyziky, aby tito mohli bez obav, ostychu a iluzí vstoupit do tříd plných zvídavých, hodných a úžasných žáků :-); najdete tu řadu nápadů, seminářů, zajímavých přednášek, ... - učitelé fyziky prostě nejsou žádní nudní patroni

Akademie věd České republiky - snad není co dodávat ...

Astronomický ústav AV ČR Ondřejov - světově proslulý astronomický ústav nedaleko od Prahy, ve kterém byla učiněna řad důležitých objevů

Planetárium Praha - stránky pražského Planetária, které nabízí řadu zajímavých akcí

Technické muzeum Brno - velmi zajímavé muzeum, které kromě výstav historických předmětů, modelů, technologií, ... nabízí i vstup do interaktivní Herny

v zahraničí

CERN - Evropské středisko jaderného výzkumu, které leží na hranicích mezi Švýcarskem a Francií

Technické muzeum v Mnichově - základní informace o poměrně pěkném muzeu, které není z Čech až tak vzdálené ...:-)

Fyzika


česky (nebo slovensky)

FyzWeb - web věnovaný fyzice, na kterém najdete řadu zajímavých odkazů, materiálů do výuky, upoutávky na blížící se akce, zajímavosti z fyziky, odpovědi i na vaše otázky, ... Web provozuje MFF UK Praze a podílejí se něm přední odobrníci fakulty.

Sbírka řešených úloh z fyziky - řešené úlohy zejména z mechaniky a elektromagnetismu, u nichž je vyznačena obtížnost (základní škola, střední škola, vysoká škola). Úlohy vytvořili pracovníci a studenti KDF MFF UK.

Školská fyzika - stránky kolegy Vaška Piskače z Brna obsahující návody na experimenty a výrobu zajímavých pomůcek téměř z ničeho, technické zajímavosti, ...

Galaktis - stránky určené zejména žákům druhého stupně základních škol a jejich rodičům a pedagogům. Po přihlášení se lze přidávat vlastní učební materiály, komentáře, cvičení, ...

Jednotky - přehled současných i starých (a ve fyzice už nepoužívaných) jednotek; na těchto stránkách je možné též provádět převody jednotek

Fyzikální olympiáda - stránky věnované Fyzikální olympiádě v Praze: úlohy aktuálního ročníku, výsledková listina, semináře, ...

Jednoduché pokusy - slovenské stránky věnované jednoduchým fyzikálním experimentům, které obsahují návod na provedení, ale i vysvětlení příslušného experimentu.

Aldebaran - stránky FEL ČVUT Praha, které obsahují zajímavé články, kteér se zabývají novinkami, ale i historickými experimenty ve fyzice

Texty o fyzice - vysokoškolsky zaměřené texty Doc. Kuběny věnované hlavně optice a jejím aplikacím. Ale i středoškolák se tu může leccos užitečného dozvědět.

Objevy a vynálezy - historie objevu běžných předmětů, které se vyskytují kolem nás

Astronomický kurz - brněnská hvězdárna připravila kurz astronomie ...

Česká astronomická společnost - stránky věnované astronomii, novinkám, úkazům na obloze, ...

Instantní astronomické noviny - novinky ze světa astronomie a kosmologie

Astronomický snímek dne - denně doplňované zajímavé snímky s astronomickou tématikou doplněné komentářem a odkazy

anglicky

HyperPhysics - encyklopedie fyziky

How stuff Works - popis běžných přístrojů, s nimiž se v životě potkáváme

Kmitání a vlnění - stránky jednoho amerického profesora věnované kmitání, vlnění a akustice

Paul Falstad´s pages - fyzikální aplety (vlnění, akustika, kvantová fyzika, ...)

3D Stereogramy - stránka, kde si můžete vystvořit vlastní stereogram a nechat si jej vygenerovat

Solar System - stránka NASA věnovaná sluneční soustavě a objektům, které se v ní nacházejí

SOHO - stránka NASA věnovaná Slunci a jeho pozorování

Virtuální observatoř - pozorování galaxií, souhvězdí, ... pomocí PC

Optické iluze - stránky věnované zajímavým fyzikálním experimentům (z optiky, mechaniky, elektromagnetismu, ...); řadu "udělátek" lze na stránkách za "pár" dolarů objednat :-)

Cool Experiments with Magnets - stránky věnované fyzikálním experimentům s magnety

Microwave oven - využití mikrovlnné trouby k různým fyzikálním experimentům; Pozor! Buďte při případném vlastním experimentování velmi opatrní!!!

Microwave oven - další ze stránek věnovaných tomu kuchyňskému (ale i fyzikálnímu :-) ) zařízení; I zde platí opatrnost při experimentování!

Aplety do fyziky - aplety a další informace pro fyzikální nadšence

Interaktivní aplety - zajímavé aplety a další informace pro fyziku

Physicists on the Money - fyzikové na bankovkách různých zemí a vlád

Physicists on the Stamps - fyzikové na poštovních známkách různých zemí

Physics Humor - fyzikální vtipy, povídky, obrázky, ...

Matematika


česky

Mathematica-forum - vznikající fórum věnované softwaru Mathematica

Matematická olympiáda - stránky Matematické olympiády (zadání a po odevzdání jejich vypracování studenty i řešení úloh, pozvánky se semináře a soustředění, ...)

Micro-mat - stránky, na kterých lze najít jak výkladové části matematiky, tak i výpočty (kvadratické rovnice, matice, determinanty, ...)

Matematika online - stránky věnované matematice a výkladu některých tématických celků

Historie matematiky - stránky věnované historii matematiky; články jsou členěné podle matematiků, i oborově

Matematické pohádky - několik matematických pohádek, kterým by matematicky vyspělý středoškolák mohl rozumnět ...

anglicky

WolframMathWorld - encyklopedie toho nejdůležitějšího z matematiky

Ukázka práce s Mathematicou - interaktivní stránky věnované ukázkám výpočtu prováděného softwarem Mathematica, který umí řešit řadu problémů z matematiky, fyziky, ...

Funkce sinus - názorná animace vzniku grafu funkce sinus

Interaktivní matematika - zajímavé matematické články, hrátky i výpočetní nástroje

Stránky známých a kamarádů


Dolejší Jiří, MFF UK Praha - osobní články vysokoškolského učitele, který se věnuje řadě zajímavých věcí ...

Podolský Jiří, MFF UK Praha - osobní články vysokoškolského učitele, který se (krom jiných věcí) věnuje i popularizaci fyziky

Jakub Šerých, SPŠST Panská - stránky obsahují studijní materiály, které mají doplnit případně obohatit výuku předmětů, které Jakub Šerých učí

Tichý Milan, MFF UK Praha - osobní články vysokoškolského učitele, který se věnuje hlavně elektronice - na stránce najdete sbírky příkladů, skripta, ... Ačkoliv jsou materiály určené převážně pro matfyzáky, i středoškolák si z nich určitě vybere něco zajímavého :-)

Všetička Martin, MFF UK Praha - blog nejen o programování v PHP mého kamaráda a bývalého studenta

Něco ke čtení


Časopis 21. století - populárně, ale přitom věcně správně seznamuje s novinkami ve vědě (fyzika, technika, medicína, ...), nabízí i řadu soutěží a kvízů, ...; fakt stojí za to!

Vesmír - časopis věnovaný celému Vesmíru; články jsou oproti např. 21. století na vyšší úrovni, jsou ale tím pádem laikovi i méně srozumitelné (tím neříkám, že se nedají číst!!!); časopis je určen spíše pro ty, kteří daný obor studují a věnují se mu a chtějí vědět, co je nového jinde

ScienceWorld - portál věnovaný novinkám ve světě vědy a techniky

České noviny - noviny a novinky z celého světa tříděné do mnoha kategorií

Časopis ABC - stránky klasického dětského časopisu, ve kterém své najde ale každý ...

Vzdělávání na webu


Wolfram Alfa - vyhledávač firmy Wolfram, který zvládne zodpovědět nejen matematické dotazy (bez nutnosti používat jakoukoliv syntaxi), ale vypíše i aktuální počasí ve vybraném městě, zobrazí ekonomickou bilanci, poradí se zeměpisem, ...

Přijímací zkoušky na nečisto - stránky věnované procvičování učiva zejména z matematiky a češtiny před přijímacími zkouškami na střední a vysoké školy nebo před maturitou

Moje škola - on-line výuka různých předmětů

Audiovizuální centrum při ČVUT - audio a video záznamy některých akcí pořádaných na ČVUT v Praze

Jak psát web - kvalitní a pochopitelný návod na psaní webovových stránek

Studuj jinak - portál nabízející řadu materiálů, které by se mohly hodit studentům. Vše je nutné ale cenzurovat vlastní úvahou a kritikou ...

Životopisy - databáze životopisů osob, o nichž se třeba učíte ve škole a na které máte zpracovat referátek ... :-)

Různé ptákovinky


česky (nebo slovensky)

Lamohlavy - stránky obsahující velké množství hlavolamů a hádanek, u nichž jsou většinou uvedena i řešení

Logické hádanky - tématicky velmi podobné stránky

Filmové zvuky - skvělé stránky napěchované hláškami ze známých, ale i méně známých filmů a seriálů. Kromě toho zde najdete melodie, které doprovázejí filmy či seriály, jejich různé remixy, ... Filmový fanda se zde prostě dosyta ukojí ...

Převoz přes řeku - test spočívající v převozu lidí přes řeku, při kterém ale musíte dodržet jistá pravidla.

Červený čtverec - test zručnosti, postřehu a pevných nervů ...

Přesmyčky - vyhledávač přesmyček (a některé z nich jsou velmi zdařilé :-) )

Inteligentní plastelína - stránky věnované prezentaci, ale i možnosti nákupu, zajímavé hmoty, která má úžasné vlastnosti ... :-)

anglicky

Galerie spirál - obrázky spirál v nejrůznějších podobách a situacích

Kenneth Parker - velmi zajímavé a zdařilé fotografie

Bouře - zajímavé a netradiční fotografie bouří

Penguin - klikni, zadej jméno a chvilku počkej ... :-)